ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η «J.P. Lifts ΕΠΕ», είναι «Εξειδικευμένος Συνεργάτης» ολοκληρωμένων συστημάτων της Νο. 1 εταιρείας ανελκυστήρων στην Ελλάδα «KLEEMANN HELLAS», με μηχανισμούς που μελετώνται, κατασκευάζονται και συναρμολογούνται εξολοκλήρου στο εργοστάσιο της και έρχονται στο έργο ως «ένα» τεμάχιο.

Επίσης κατέχουμε πλήρως την τεχνογνωσία για εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων των εργοστασίων :
• ORONA SPAIN για ανελκυστήρες ειδικών προδιαγραφών
• ANELCO SPAIN για κυλιόμενες κλίμακες & διαδρόμους
• BKG GERMANY για ανελκυστήρες μικρών φορτίων
καθώς και όλων των πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριο- ποιούνται στην Ελλάδα.