Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η «J.P. Lifts ΕΠΕ», σκοπό έχει να προσφέρει το «καλύτερο» σε αυτά που αποτελούν τον ανελκυστήρα, δηλαδή το υλικό, την εγκατάσταση, και την συντήρηση με συνδετικό κρίκο τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Οι τεχνικοί που στελεχώνουν την εταιρία μας έχουν εγκαταστήσει τα μεγαλύτερα κτίρια στην Ελλάδα, ως επί σειρά ετών, στελέχη πολυεθνικών εταιριών. Η εμπειρία μας στις συντηρήσεις, μετασκευές και εγκαταστάσεις ανελκυστήρων και κυλιομένων κλιμάκων έχει ξεπεράσει τα 40 χρόνια.

Στόχος καθ’ ενός από εμάς είναι η ικανοποίηση των πελατών μας μέσα από τους μεταξύ μας «καλούς λογαριασμούς», την «ταχύτητα» και την «οικονομία».

Η επιτυχία στην δουλειά μας είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού «μελέτη» - «κατανόηση αναγκών & προδιαγραφών» - «γνώση του αντικειμένου».