ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η «J.P. Lifts ΕΠΕ», είναι «Εξειδικευμένος Συνεργάτης» ολοκληρωμένων συστημάτων της Νο. 1 εταιρείας ανελκυστήρων στην Ελλάδα «KLEEMANN HELLAS», με μηχανισμούς που μελετώνται, κατασκευάζονται και συναρμολογούνται εξολοκλήρου στο εργοστάσιο της και έρχονται στο έργο ως «ένα» τεμάχιο.

Επίσης κατέχουμε πλήρως την τεχνογνωσία για εγκατάσταση μηχανημάτων των εργοστασίων :
• ORONA SPAIN για ανελκυστήρες ειδικών προδιαγραφών
• ANELCO SPAIN για κυλιόμενες κλίμακες & διαδρόμους
• BKG GERMANY για ανελκυστήρες μικρών φορτίων
καθώς και όλων των πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριο- ποιούνται στην Ελλάδα.

Με στόχο να διασφαλίσουμε τους πελάτες μας με στιβαρής κατασκευής, υψηλής ποιότητας και αισθητικής ανελκυστήρες, ανυψωτικούς μηχανισμούς, κυλιόμενες κλίμακες, κτλ. των οποίων η λειτουργία να παρέχει ασφάλεια, άνεση και ποιότητα κίνησης στους διακινουμένους, με συνέπεια και πλήρη τεχνική υποστήριξη στο μέλλον (after sales service), η εταιρεία μας εφαρμόζει στην εγκατάσταση –κάθε νέα τεχνολογία σε συνδυασμό με τα πρότυπα και την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η εγγύηση, διάρκειας 15 ετών, που παρέχουμε στους πελάτες μας, με την οποία επισκευάζουμε ή αντικαθιστούμε οποιοδήποτε μηχανισμό ή εξάρτημα ανεξαρτήτως εάν η βλάβη οφείλεται σε κρυφό η φανερό ελάττωμα τους, αποδεικνύει την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών εγκατάστασης και των μηχανισμών που χρησιμοποιούμε σε κάθε νέο μας έργο.

Σήμερα και έπειτα από εμπειρία άνω των σαράντα (40) ετών, εγκαθιστούμε κάθε είδος ανελκυστήρα (Υδραυλικό, Ηλεκτρομηχανικό – με Μηχανοστάσιο, ή Χωρίς, κτλ.) και τύπο (ατόμων, φορτίων, οχημάτων, πλοίων, αγαθών), ανάλογα με τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις και τις κτιριακές προδιαγραφές.

Τα βασικά προϊόντα που μπορούμε να σας προσφέρουμε στον τομέα της εγκατάστασης είναι:
• Υδραυλικοί Ανελκυστήρες κάθε τύπου με άμεση 1:1 ή έμμεση ανάρτηση 2:1
• Ηλεκτρομηχανικοί Ανελκυστήρες κάθε τύπου με άμεση 1:1 ή έμμεση ανάρτηση 2:1 κτλ
• MRL ανελκυστήρες κάθε είδους και τύπου με άμεση ή έμμεση ανάρτηση
• Ανυψωτικές Πλατφόρμες Οχημάτων ή Φορτίων
• Συστήματα Α.Μ.Ε.Α.
• Συστήματα στάθμευσης
• Κυλιόμενες Κλίμακες – Διάδρομοι
• Ειδικές κατασκευές ανελκυστήρων – Πανοραμικοί ανελκυστήρες
• Ειδικές κατασκευές – Μεταλλικά Φρεάτια
• Ανελκυστήρες αγαθών – ServiceLifts (πασάκια)

Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης έχετε πλήρη ενημέρωση για τον προγραμματισμό των εργασιών που εκτελούνται και αυτών που ακολουθούν. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών εγκατάστασης πραγματοποιείται εσωτερικός έλεγχος με τεχνική επιθεώρηση για την ορθή επιβεβαίωση της εφαρμογής των προτύπων και της κείμενης νομοθεσίας.

Η συνολική επίβλεψη του έργου, πραγματοποιείται από εξειδικευμένους εργοδηγούς – μηχανικούς της εταιρείας έως και την τελική παράδοση του έργου.