ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Η «J.P. Lifts ΕΠΕ», είναι «Εξειδικευμένος Συνεργάτης» ολοκληρωμένων συστημάτων της Νο. 1 εταιρείας ανελκυστήρων στην Ελλάδα «KLEEMANN HELLAS», με μηχανισμούς που μελετώνται, κατασκευάζονται και συναρμολογούνται εξολοκλήρου στο εργοστάσιο της και έρχονται στο έργο ως «ένα» τεμάχιο.

Επίσης κατέχουμε πλήρως την τεχνογνωσία για επισκευή μηχανημάτων των εργοστασίων:
• ORONA SPAIN για ανελκυστήρες ειδικών προδιαγραφών
• ANELCO SPAIN για κυλιόμενες κλίμακες & διαδρόμους
• BKG GERMANY για ανελκυστήρες μικρών φορτίων
καθώς και όλων των πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριο- ποιούνται στην Ελλάδα.

Σε όλους τους ανελκυστήρες που συντηρούμε και υποστηρίζουμε μέσα στα πλαίσια του after sales service, παρέχουμε πλήρη και άμεση εξυπηρέτηση στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για επισκευή ή μετασκευή των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων, σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης των χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για εσάς όταν δεν προκύπτει αντικατάσταση υλικών ή εξαρτημάτων. Σημειώνουμε ότι στην περίπτωση συμβολαίου παροχής υπηρεσιών πλήρους συντήρησης δεν επιβαρύνεστε οικονομικά ούτε για το υλικό ούτε για τίποτα ξεπερνώντας έτσι και τον χρόνο διαπραγμάτευσης του κόστους αντικατάστασης, της έρευνας αγοράς, κλπ.

Επίσης έχουμε την δυνατότητα να υποστηρίξουμε οποιοδήποτε λειτουργικό ή τεχνικό πρόβλημα αφορά την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση οποιουδήποτε ανελκυστήρα που δεν ανήκει στο πελατολόγιο μας. Σας δίνουμε ειλικρινείς λύσεις με πραγματικό κόστος με γνώμονα την ασφαλή απροσκοπτή και ομαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σας. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να συμβουλευτείτε κατάλληλα από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας μας.