ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Οι ανελκυστήρες αυτής της κατηγορίας ικανοποιούν όλες τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΝ 81-1 ή ΕΝ 81-2, σε περιπτώσεις μηχανικού ή υδραυλικού ανελκυστήρα αντίστοιχα, καθώς και την Ευρωπαϊκή Οδηγία Ανελκυστήρων 95/16 EC.

Ο ανελκυστήρας φορείων χρησιμοποιείται σε νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα και κλινικές, κτίρια δηλαδή όπου παρουσιάζεται ανάγκη για κατακόρυφη μεταφορά φορείων με τη βοήθεια συνοδών.

Ουσιαστικά, είναι ένας ανελκυστήρας φορτίων συνοδεία ατόμων, υδραυλικός ή μηχανικός (ανάλογα με τις κατασκευαστικές απαιτήσεις), κατάλληλα διαμορφωμένος, πληρώντας ειδικές προδιαγραφές αντοχής και αξιοπιστίας. Η ακρίβεια της στάθμευσης και η ποιότητα κίνησής του χαρακτηρίζονται κορυφαίες, καθώς υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ηλεκτρονικών βαλβίδων στις περιπτώσεις υδραυλικού ανελκυστήρα. Ο θάλαμος είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικά υλικά και φέρει ειδικά προστατευτικά σε κατάλληλα σημεία. Είναι εφοδιασμένος με σύστημα απομόνωσης των εξωτερικών κλήσεων και με σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας με υπηρεσίες διάσωσης. Ο ανελκυστήρας εξοπλίζεται με αυτόματες θύρες φρεατίου – θαλάμου, των οποίων ο κινητήρας τροφοδοτείται μέσω VVVF, για ομαλότερη λειτουργία.


ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΙΩΝ - ΑΤΟΜΩΝ M.R.L.

Οι ανελκυστήρες φορείων - προσώπων με σύστημα κινήσεως ηλεκτρομηχανικό μεταβαλλόμενης τάσης και συχνότητας VVVF-Inverter χωρίς μηχανοστάσιο M.R.L. έχουν ως βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά :

• Ανυψωτική ικανότητα : Από 1000kg /13 άτομα έως 2000kg /26 άτομα
• Στάσεις : Από 2 έως 15
• Μέγιστη ενδεικνυόμενη διαδρομή : 50,00μ.
• Ταχύτητα : Από 1,00μ./δλ έως 1,60μ./δλ.
• Λειτουργία : Αυτόματη – Απλή μετ’ οδηγού
• Θέση μηχανοστασίου : Εντός του φρεατίου «Machine Room Less».
• Πόρτες : Αυτόματης λειτουργίας

Διευκρινίζεται ότι :

• Η άνω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι 3600 mm από τελικό δάπεδο άνω στάσης.
• Η κάτω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι 1500 mm από τελικό δάπεδο κάτω στάσης.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη : Από € 4.000,00 ανά στάση. Ελάχιστο κόστος για δυο (2) στάσεις: € 13.000,00.

(*) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται καθώς και η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι ενδεικτικά και αξιολογούνται ανά περίπτωση.
__________________________________________________________________________________________________________

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΩΝ - ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

Οι ανελκυστήρες φορτίων - ατόμων με σύστημα κινήσεως ηλεκτρομηχανικό μεταβαλλόμενης τάσης και συχνότητας VVVF-Inverter με μηχανοστάσιο έχουν ως βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά :

• Ανυψωτική ικανότητα : Από 1000kg /13 άτομα έως 3000kg /40 άτομα
• Στάσεις : Από 2 έως 30
• Μέγιστη ενδεικνυόμενη διαδρομή : 100,00μ.
• Ταχύτητα : Από 1,00μ./δλ. Έως 1,60μ./δλ.
• Λειτουργία : Αυτόματη μετ’ οδηγού
• Θέση μηχανοστασίου : Πάνω από το φρεάτιο
• Πόρτες : Αυτόματης λειτουργίας

Διευκρινίζεται ότι :

• Η άνω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι 3600 mm από τελικό δάπεδο άνω στάσης.
• Η κάτω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι 1500 mm από τελικό δάπεδο κάτω στάσης.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη : Από € 5.000,00 ανά στάση. Ελάχιστο κόστος για δυο (2) στάσεις: € 14.000,00.

(*) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται καθώς και η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι ενδεικτικά και αξιολογούνται ανά περίπτωση.
__________________________________________________________________________________________________________

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΦΟΡΕΙΩΝ - ΑΤΟΜΩΝ

Οι ανελκυστήρες φορείων - προσώπων με σύστημα κινήσεως υδραυλικό έχουν ως βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά :

• Ανυψωτική ικανότητα : Από 1000kg /13 άτομα έως 2000kg /26 άτομα
• Στάσεις : Από 2 έως 8
• Μέγιστη ενδεικνυόμενη διαδρομή : 21,00μ.
• Ταχύτητα : Έως 0,60μ./δλ
• Λειτουργία : Αυτόματη – Μετ’ οδηγού
• Θέση μηχανοστασίου : Πλησίον του φρεατίου σε οποιοδήποτε επίπεδο
• Πόρτες : Συρόμενες Αυτόματης λειτουργίας

Διευκρινίζεται ότι :

• Η άνω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι 3600 mm από τελικό δάπεδο άνω στάσης.
• Η κάτω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι 1500 mm από τελικό δάπεδο κάτω στάσης.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη : Από € 4.500,00 ανά στάση. Ελάχιστο κόστος για δυο (2) στάσεις: € 13.000,00.

(*) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται καθώς και η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι ενδεικτικά και αξιολογούνται ανά περίπτωση.
__________________________________________________________________________________________________________

ΠΑΣΑΚI- DUMBWAITER

Το DUMBWAITER είναι ένας μηχανικός ανελκυστήρας ανύψωσης μικρών φορτίων, κατάλληλος την εξυπηρέτηση των χειρουργείων, εξοικονομώντας χώρο, καθώς δεν απαιτεί χώρο μηχανοστασίου. Σε περιπτώσεις που δεν υφίσταται φρεάτιο, διατίθεται με αυτοφερόμενο μεταλλικό φρεάτιο. Μπορεί να υποστηρίξει έως τρεις πόρτες τύπου γκιλοτίνας, κάθετου ανοίγματος, που δεν περιορίζουν τον χώρο μπροστά από αυτές. Η εγκατάστασή του γίνεται γρήγορα, ενώ η αξιοπιστία του χαρακτηρίζεται κορυφαία.

Το Πασάκι - Dumbwaiter με σύστημα κινήσεως μηχανικό έχει ως βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά :

• Ανυψωτική ικανότητα : Από 50kg έως 300kg
• Στάσεις : Έως 15
• Μέγιστη ενδεικνυόμενη διαδρομή : 45,00μ.
• Ταχύτητα : Έως 0,30μ./δλ
• Λειτουργία : Κλήση - Αποστολή • Θέση μηχανοστασίου : Εντός του φρεατίου Σε περιπτώσεις που δεν υφίσταται φρεάτιο, διατίθεται με αυτοφερόμενο μεταλλικό φρεάτιο.
• Πόρτες : Περιστροφικές χειροκίνητες και τύπου «γκιλοτίνα». Μπορεί να υποστηρίξει έως τρία ανοίγματα θαλάμου με μικρές πόρτες τύπου γκιλοτίνας, κάθετου ανοίγματος, που δεν περιορίζουν τον χώρο μπροστά από αυτές.

Διευκρινίζεται ότι:

• Η άνω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 2600mm από τελικό δάπεδο άνω στάσης.
• Η κάτω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 350mm από τελικό δάπεδο κάτω στάσης.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη : Από € 2.000,00 Ελάχιστο κόστος για δυο (2) στάσεις: € 5.000,00.

(*) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται καθώς και η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι ενδεικτικά και αξιολογούνται ανά περίπτωση.
Είναι πιστοποιημένο βάση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΝ 81-3 και φέρει πιστοποίηση CE.