ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ - ΑΤΟΜΩΝ

Οι ανελκυστήρες φορτίων με σύστημα κινήσεως υδραυλικό έχουν ως βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά :

• Ανυψωτική ικανότητα : Από 1000kg έως 10000kg
• Στάσεις : Από 2 έως 8
• Μέγιστη ενδεικνυόμενη διαδρομή : 21,00μ.
• Ταχύτητα : έως 0,40μ./δλ.
• Λειτουργία : Απλή
• Θέση μηχανοστασίου : Πλησίον του φρεατίου σε οποιοδήποτε επίπεδο
• Πόρτες : Συρόμενες Αυτόματης λειτουργίας / Απλές χειροκίνητες

Διευκρινίζεται ότι :

• Η άνω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι 3600 mm από τελικό δάπεδο άνω στάσης.
• Η κάτω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι 1500 mm από τελικό δάπεδο κάτω στάσης.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη : Από € 6.000,00 ανά στάση. Ελάχιστο κόστος για δυο (2) στάσεις: € 15.000,00.

(*) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται καθώς και η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι ενδεικτικά και αξιολογούνται ανά περίπτωση.
__________________________________________________________________________________________________________

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΩΝ - ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

Οι ανελκυστήρες φορτίων - ατόμων με σύστημα κινήσεως ηλεκτρομηχανικό μεταβαλλόμενης τάσης και συχνότητας VVVF-Inverter με μηχανοστάσιο έχουν ως βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά :

o Ανυψωτική ικανότητα : Από 1000kg έως 5000kg
o Στάσεις : Από 2 έως 20
o Μέγιστη ενδεικνυόμενη διαδρομή : 100,00μ.
o Ταχύτητα : 0,40μ./δλ.
o Λειτουργία : Απλή
o Θέση μηχανοστασίου : Πάνω από το φρεάτιο
o Πόρτες : Αυτόματης λειτουργίας / Απλές Χειροκίνητες

Διευκρινίζεται ότι :

• Η άνω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι 3600 mm από τελικό δάπεδο άνω στάσης.
• Η κάτω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι 1500 mm από τελικό δάπεδο κάτω στάσης.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη : Από € 6.000,00 ÷ 8.000,00 ανά στάση. Ελάχιστο κόστος για δυο (2) στάσεις: € 15.000,00.

(*) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται καθώς και η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι ενδεικτικά και αξιολογούνται ανά περίπτωση.
__________________________________________________________________________________________________________

COMPACT

Η Ανυψωτική Πλατφόρμα Φορτίων, « COMPACT », με σύστημα κινήσεως υδραυλικό έχει ως βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά :

• Ανυψωτική ικανότητα : Από 250kg έως 1100kg
• Στάσεις : Έως 4
• Μέγιστη ενδεικνυόμενη διαδρομή : 8,0μ.
• Ταχύτητα : 0,15μ./δλ
• Λειτουργία : Κλήση – Αποστολή
• Απαγορεύεται η μεταφορά ατόμων
• Η χρήση γίνεται από εξειδικευμένο άτομο

Διευκρινίζεται ότι :

• Η άνω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 1800mm από τελικό δάπεδο άνω στάσης.
• Η κάτω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 350 mm από τελικό δάπεδο κάτω στάσης.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη : Από € 2.000,00 ανά στάση. Ελάχιστο κόστος για δυο (2) στάσεις: € 4.000,00.

(*) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται καθώς και η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι ενδεικτικά και αξιολογούνται ανά περίπτωση.

Η Ανυψωτική Πλατφόρμα Φορτίων, «COMPACT», αποτελεί την ιδανική λύση για βιομηχανίες και αποθηκευτικούς χώρους. Η εγκατάστασή του χαρακτηρίζεται εύκολη και γρήγορη, ενώ δεν απαιτεί χώρο φρεατίου και μηχανοστασίου.

Η Ανυψωτική Πλατφόρμα Φορτίων COMPACΤ είναι εναρμονίσμένη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Μηχανών 2006/42 και φέρει πιστοποίηση CE.
__________________________________________________________________________________________________________

ΨΑΛΙΔΩΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

Η Ψαλιδωτή Πλατφόρμα Φορτίων, με σύστημα κινήσεως υδραυλικό έχει ως βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά :

• Ανυψωτική ικανότητα : Από 500kg έως 3000kg
• Στάσεις : Έως 2
• Μέγιστη ενδεικνυόμενη διαδρομή : 3,0μ.
• Ταχύτητα : 0,15μ./δλ
• Λειτουργία : Κλήση – Αποστολή
• Απαγορεύεται η μεταφορά ατόμων
• Η χρήση γίνεται από εξειδικευμένο άτομο

Διευκρινίζεται ότι :

• Η άνω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 1800mm από τελικό δάπεδο άνω στάσης.
• Η κάτω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 250 mm από τελικό δάπεδο κάτω στάσης.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη : Από € 2.500,00 ανά στάση. Ελάχιστο κόστος για δυο (2) στάσεις: € 5.000,00.

(*) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται καθώς και η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι ενδεικτικά και αξιολογούνται ανά περίπτωση.

Η Ανυψωτική Ψαλιδωτή Πλατφόρμα Φορτίων αποτελεί την ιδανική λύση για την μεταφορά φορτίων σε εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Έχει ως βασικό πλεονέκτημα έναντι άλλων κατασκευών (όπως το Compact) ότι εκμεταλλεύεται όλο τον διαθέσιμο χώρο του φρεατίου και απαιτεί ελάχιστο βάθος πυθμένα.

Η Ανυψωτική Ψαλιδωτή Πλατφόρμα φορτίων φέρει πιστοποίηση CE και είναι εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Μηχανών 2006/42.