ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

Οι ανελκυστήρες προσώπων με σύστημα κινήσεως υδραυλικό έχουν ως βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά :
• Ανυψωτική ικανότητα : Από 225kg / 3 άτομα έως 600kg /8 άτομα
• Στάσεις : Από 2 έως 8
• Μέγιστη ενδεικνυόμενη διαδρομή : 21,00μ.
• Ταχύτητα : Από 0,50μ./δλ έως 0,65μ./δλ.
• Λειτουργία : Αυτόματη – Απλή
• Θέση μηχανοστασίου : Πλησίον του φρεατίου σε οποιοδήποτε επίπεδο
• Πόρτες : Συρόμενες Αυτόματης λειτουργίας / Ημιαυτόματες χειροκίνητες


Διευκρινίζεται ότι :
• Η άνω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 3400 mm από τελικό δάπεδο άνω στάσης.
• Η κάτω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 1500 mm από τελικό δάπεδο κάτω στάσης.


Προϋπολογισθείσα δαπάνη : Από € 3.500,00 ανά στάση. Ελάχιστο κόστος για ανελκυστήρα δυο (2) στάσεων: € 10.000,00.
(*) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται είναι ενδεικτικά και αξιολογούνται ανά περίπτωση.
__________________________________________________________________________________________________________

MAISONLIFT

Το «MaisonLift» με σύστημα κινήσεως υδραυλικό έχουν ως βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά :
• Ανυψωτική ικανότητα : Από 180kg /2 άτομα έως 450kg /6 άτομα
• Στάσεις : Από 2 έως 6
• Μέγιστη ενδεικνυόμενη διαδρομή : 15,00μ.
• Ταχύτητα : Από 0,50μ./δλ έως 0,60μ./δλ.
• Λειτουργία : Αυτόματη – Απλή
• Θέση μηχανοστασίου : Πλησίον του φρεατίου σε οποιοδήποτε επίπεδο. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει πρόβλεψη για ξεχωριστό χώρο μηχανοστασίου, ή εάν υπάρχει ανάγκη για εξοικονόμηση χώρων, το υδραυλικό σύστημα μαζί με τον πίνακα αυτοματισμού τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό ερμάριο που αντικαθιστά το μηχανοστάσιο και φέρει πιστοποιητικό.
• Πόρτες : Συρόμενες Αυτόματης λειτουργίας / Ημιαυτόματες χειροκίνητες


Διευκρινίζεται ότι :
• Η άνω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 2450 mm από τελικό δάπεδο άνω στάσης.
• Η κάτω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 250 mm από τελικό δάπεδο κάτω στάσης.


Προϋπολογισθείσα δαπάνη : Από € 3.500,00 Ελάχιστο κόστος για ανελκυστήρα δυο (2) στάσεων: € 9.000,00.
(*) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται είναι ενδεικτικά και αξιολογούνται ανά περίπτωση.

Το Maisonlift είναι η λύση για ιδιοκτήτες μονοκατοικιών, που θέλουν έναν ανελκυστήρα που να μπορεί να τοποθετηθεί σε χώρους με μειωμένες όσον αφορά τις οικοδομικές υποδομές όπως απολήξεις, πλάτος και βάθος φρεατίου, κλπ.
Σε περίπτωση που δεν έχει προβλεφτεί η κατασκευή φρεατίου, διατίθεται μεταλλικό ή αλουμινένιο φρεάτιο, μελετημένο και κατασκευασμένο ειδικά για κάθε περίπτωση.
Το MaisonLift είναι «μοντέλο» που διαθέτει πιστοποιητικό εξέτασης τύπου και κατασκευάζεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 95/16 ΕΚ και το πρότυπο ΕΝ81-21.
__________________________________________________________________________________________________________

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

Οι ανελκυστήρες προσώπων με σύστημα κινήσεως μεταβαλλόμενης τάσης και συχνότητας VVVF-Inverter έχουν ως βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά :
• Ανυψωτική ικανότητα : Από 300kg / 4 άτομα έως 630kg /8 άτομα
• Στάσεις : Από 2 έως 15
• Μέγιστη ενδεικνυόμενη διαδρομή : 50,00μ.
• Ταχύτητα : Έως 1,00μ./δλ
• Λειτουργία : Αυτόματη
• Θέση μηχανοστασίου : Εντός του φρεατίου «Machine Room Less».
• Πόρτες : Αυτόματης λειτουργίας / Ημιαυτόματες χειροκίνητες


Διευκρινίζεται ότι :
• Η άνω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 3500 mm από τελικό δάπεδο άνω στάσης.
• Η κάτω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 1500 mm από τελικό δάπεδο κάτω στάσης.


Προϋπολογισθείσα δαπάνη : Από € 3.000,00 Ελάχιστο κόστος για ανελκυστήρα δυο (2) στάσεων: € 13.000,00.
(*) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται είναι ενδεικτικά και αξιολογούνται ανά περίπτωση.