ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

Οι ανελκυστήρες προσώπων με σύστημα κινήσεως μεταβαλλόμενης τάσης και συχνότητας VVVF-Inverter έχουν ως βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά :

• Ανυψωτική ικανότητα : Από 450kg /6 άτομα έως 1000kg /13 άτομα
• Στάσεις : Από 2 έως 15
• Μέγιστη ενδεικνυόμενη διαδρομή : 50,00μ.
• Ταχύτητα : Από 1,00μ./δλ
• Λειτουργία : Αυτόματη
• Θέση μηχανοστασίου : Εντός του φρεατίου «Machine Room Less».
• Πόρτες : Αυτόματης λειτουργίας / Ημιαυτόματες χειροκίνητες

Διευκρινίζεται ότι :

• Η άνω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι 3600 mm από τελικό δάπεδο άνω στάσης.
• Η κάτω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι 1500 mm από τελικό δάπεδο κάτω στάσης.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη : Από € 3.000, Ελάχιστο κόστος για δυο (2) στάσεις: € 15.000,00.

(*) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται καθώς και η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι ενδεικτικά και αξιολογούνται ανά περίπτωση.
__________________________________________________________________________________________________________

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

Οι ανελκυστήρες προσώπων με σύστημα κινήσεως υδραυλικό έχουν ως βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά :

• Ανυψωτική ικανότητα : Από 450kg /6 άτομα έως 1000kg /13 άτομα
• Στάσεις : Από 2 έως 8
• Μέγιστη ενδεικνυόμενη διαδρομή : 21,00μ.
• Ταχύτητα : Από 0,65μ./δλ έως 0,95μ./δλ.
• Λειτουργία : Αυτόματη – Απλή
• Θέση μηχανοστασίου : Πλησίον του φρεατίου σε οποιοδήποτε επίπεδο
• Πόρτες : Συρόμενες Αυτόματης λειτουργίας / Ημιαυτόματες χειροκίνητες

Διευκρινίζεται ότι :

• Η άνω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι 3600 mm από τελικό δάπεδο άνω στάσης.
• Η κάτω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι 1500 mm από τελικό δάπεδο κάτω στάσης.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη : Από € 3.500,00 ανά στάση. Ελάχιστο κόστος για δυο (2) στάσεις: € 13.000,00.

(*) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται καθώς και η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι ενδεικτικά και αξιολογούνται ανά περίπτωση.
__________________________________________________________________________________________________________

FLEXILIFT

Το «FlexiLift» με σύστημα κινήσεως υδραυλικό έχει ως βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά :

• Ανυψωτική ικανότητα : Από 450kg /6 άτομα έως 1000kg /13 άτομα
• Στάσεις : Από 2 έως 8
• Μέγιστη ενδεικνυόμενη διαδρομή : 21,00μ.
• Ταχύτητα : Από 0,65μ./δλ έως 1,00μ./δλ
• Λειτουργία : Αυτόματη – Απλή
• Θέση μηχανοστασίου : Πλησίον του φρεατίου σε οποιοδήποτε επίπεδο. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρόβλεψη μηχανοστασίου ή χρειάζεται εξοικονόμηση χώρου, ο κινητήριος μηχανισμός και ο πίνακας αυτοματισμού του Flexylift, μπορεί να εγκατασταθεί μέσα σε μεταλλικό ερμάριο, «Βoxlift». Το μεταλλικό ερμάριο καταλαμβάνει μικρό όγκο και δύναται να τοποθετηθεί σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου, πλησίον του φρεατίου.
• Πόρτες : Συρόμενες Αυτόματης λειτουργίας / Ημιαυτόματες χειροκίνητες

Διευκρινίζεται ότι :

• Η άνω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 2600mm από τελικό δάπεδο άνω στάσης.
• Η κάτω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 350mm από τελικό δάπεδο κάτω στάσης.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη : Από € 3.500,00 Ελάχιστο κόστος για δυο (2) στάσεις : € 13.000,00.

(*) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται καθώς και η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι ενδεικτικά και αξιολογούνται ανά περίπτωση.

Κύριο γνώρισμα του FlexiLift, είναι η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών βαλβίδων «BUCHER», μέσω των οποίων εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ακρίβεια ισοστάθμισης του θαλάμου στα επίπεδα της κάθε στάσης, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας κίνησης, αφού επιτυγχάνεται ομαλότερα η επιβράδυνση και η επιτάχυνση.
__________________________________________________________________________________________________________

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΙ

Οι πανοραμικοί ανελκυστήρες μπορεί να είναι υδραυλικοί, μηχανικοί ή τύπου MRL (χωρίς μηχανοστάσιο) με τεχνικά χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στους αντίστοιχους τύπους. Οι συγκεκριμένοι ανελκυστήρες προσδίδουν λειτουργικότητα στο κτίριο και αξία στην αισθητική του. Εγκαθίσταται συνήθως σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο εμπορικών κέντρων, γραφείων ή πολυτελή κτιρίων, δίνοντας τη δυνατότητα στον επιβάτη να έχει άμεση οπτική επαφή με τον περιβάλλοντα ή τον κοινόχρηστο χώρο, ακόμα και κατά τη διάρκεια της κίνησης του θαλάμου.

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε σχέδια γυάλινων πανοραμικών θαλάμων, που μπορούν να ικανοποιήσουν την αισθητική και αρχιτεκτονική κάθε κτιρίου.
__________________________________________________________________________________________________________

«ΠΑΣΑΚΙ» - DUMBWAITER

Το DUMBWAITER είναι ένας μηχανικός ανελκυστήρας ανύψωσης μικρών φορτίων, κατάλληλος για εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχεία, καταστήματα κ.τ.λ.. Καλύπτει κάθε ανάγκη επαγγελματία του συγκεκριμένου τομέα, εξοικονομώντας χώρο, καθώς δεν απαιτεί χώρο μηχανοστασίου. Σε περιπτώσεις που δεν υφίσταται φρεάτιο, διατίθεται με αυτοφερόμενο μεταλλικό φρεάτιο. Μπορεί να υποστηρίξει έως τρεις πόρτες τύπου γκιλοτίνας, κάθετου ανοίγματος, που δεν περιορίζουν τον χώρο μπροστά από αυτές. Η εγκατάστασή του γίνεται γρήγορα, ενώ η αξιοπιστία του χαρακτηρίζεται κορυφαία.

Το «Πασάκι» - Dumbwaiter με σύστημα κινήσεως μηχανικό έχει ως βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά :

• Ανυψωτική ικανότητα : Από 50kg έως 300kg
• Στάσεις : Έως 10
• Μέγιστη ενδεικνυόμενη διαδρομή : 35,00μ.
• Ταχύτητα : Έως 0,30μ./δλ
• Λειτουργία : Απλή
• Θέση μηχανοστασίου : Εντός του φρεατίου Σε περιπτώσεις που δεν υφίσταται φρεάτιο, διατίθεται με αυτοφερόμενο μεταλλικό φρεάτιο.
• Πόρτες : Περιστροφικές χειροκίνητες και τύπου «γκιλοτίνα». Μπορεί να υποστηρίξει έως τρία ανοίγματα θαλάμου με μικρές πόρτες τύπου γκιλοτίνας, κάθετου ανοίγματος, που δεν περιορίζουν τον χώρο μπροστά από αυτές.

Διευκρινίζεται ότι :

• Η άνω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 2600mm από τελικό δάπεδο άνω στάσης.
• Η κάτω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 350mm από τελικό δάπεδο κάτω στάσης.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη : Από € 1.500,00 Ελάχιστο κόστος για δυο (2) στάσεις : € 5.000,00.

(*) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται καθώς και η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι ενδεικτικά και αξιολογούνται ανά περίπτωση.

Είναι πιστοποιημένο βάση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΝ 81-3 και φέρει πιστοποίηση CE.