ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Οι ανελκυστήρες αυτοκινήτων με σύστημα κινήσεως υδραυλικό έχουν ως βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά :

• Ανυψωτική ικανότητα : Από 2000kg έως 6000kg
• Στάσεις : Από 2 έως 8
• Μέγιστη ενδεικνυόμενη διαδρομή : 21,00μ.
• Ταχύτητα : Eως 0,40μ./δλ.
• Λειτουργία : Απλή
• Θέση μηχανοστασίου : Πλησίον του φρεατίου σε οποιοδήποτε επίπεδο
• Πόρτες : Συρόμενες Αυτόματης λειτουργίας

Διευκρινίζεται ότι :

• Η άνω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι 3600 mm από τελικό δάπεδο άνω στάσης.
• Η κάτω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι 1500 mm από τελικό δάπεδο κάτω στάσης.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη : Από € 6.000,00 ανά στάση. Ελάχιστο κόστος για δυο (2) στάσεις: € 15.000,00.
(*) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται καθώς και η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι ενδεικτικά και αξιολογούνται ανά περίπτωση.
__________________________________________________________________________________________________________

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Οι ανελκυστήρες αυτοκινήτων με σύστημα κινήσεως ηλεκτρομηχανικό μεταβαλλόμενης τάσης και συχνότητας VVVF-Inverter με μηχανοστάσιο πάνω από το φρεάτιο έχουν ως βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά :

• Ανυψωτική ικανότητα : Από 2000kg έως 6000kg
• Στάσεις : Από 2 έως 15
• Μέγιστη ενδεικνυόμενη διαδρομή : 45,00μ.
• Ταχύτητα : Έως 0,40μ./δλ
• Λειτουργία : ΑΠΛΗ
• Θέση μηχανοστασίου : Πάνω από το φρεάτιο
• Πόρτες : Αυτόματης λειτουργίας

Διευκρινίζεται ότι :

• Η άνω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι 3600 mm από τελικό δάπεδο άνω στάσης.
• Η κάτω απόληξη του φρεατίου πρέπει να είναι 1500 mm από τελικό δάπεδο κάτω στάσης.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη : Από € 6.000,00 Ελάχιστο κόστος για δυο (2) στάσεις: € 16.000,00.

(*) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται καθώς και η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι ενδεικτικά και αξιολογούνται ανά περίπτωση.
__________________________________________________________________________________________________________

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Η πλέον ιδανική λύση στο πρόβλημα της δημιουργίας νέων θέσεων parking σε χώρους που δεν έχουν τέτοια πρόβλεψη, εξασφαλίζεται με την εγκατάσταση ενός υδραυλικού «συστήματος στάθμευσης».

Ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες μηχανικές διατάξεις στάθμευσης. Ο κύριος διαχωρισμός είναι ως προς το διαθέσιμο βάθος πυθμένα και διαθέσιμο ύψος. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στάθμευσης οχημάτων διαφόρων τύπων και διαστάσεων.

Τα πλεονεκτήματα των «συστημάτων στάθμευσης» είναι :
1. Καλύπτει όλους τους τύπους οχημάτων
2. Ο έξτρα χώρος στάθμευσης είναι ανεξάρτητος και κατά συνέπεια η
στάθμευση στην πάνω πλατφόρμα δεν απαιτεί την απουσία
οχήματος στην κάτω θέση 3. Για εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις
4. Το διαθέσιμο ύψος μπορεί να είναι μικρότερο από 3 μέτρα
5. Είναι πιστοποιημένα και με σήμανση CE

Για κτίρια όπου υπάρχει ανάγκη για κατακόρυφη μεταφορά οχημάτων μεταξύ δύο (2) ή περισσοτέρων επιπέδων και δεν είναι δυνατή η κατασκευή τσιμεντένιας ράμπας, η εταιρεία μας σας προσφέρει «ειδικά συστήματα ανύψωσης».