Υπηρεσίες

Η οργάνωση της εταιρείας μας, όσον αφορά την πληροφόρηση των συνεργατών μας και των υποψήφιων «μελλοντικών» μας πελατών σε θέματα, προδιαγραφών, τεχνικών χαρακτηριστικών, προσφορών, προϋπολογισμών, σε ανελκυστήρες και κλίμακες κυλιόμενων βαθμίδων είναι φτιαγμένη για να παρέχει απαντήσεις και λύσεις μέσα από ευέλικτες διαδικασίες το γρηγορότερο δυνατόν.
Η τεχνική υποστήριξη των υπό συντήρηση ανελκυστήρων μας παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Παρά τις διαδικασίες που απαιτούνται σε μια «πολυεθνικού» τύπου οργάνωση η επαφή με τους πελάτες μας είναι προσωπική διατηρώντας έτσι την καλή μεταξύ μας σχέση και συνεργασία.
Η σωστή και λεπτομερής μελέτη στην επιλογή των υλικών που χρησιμοποιούμε καθώς και η σχολαστική συντήρηση μας δίνει τη δυνατότητα να εγγυηθούμε τους ανελκυστήρες που εγκαθιστούμε είκοσι (20) έτη και πλέον αντικαθιστώντας κάθε μηχανισμό ή εξάρτημα που θα παρουσιάσει βλάβη εντελώς δωρεάν.
Η εμπειρία μας και η γνώση του αντικειμένου με το οποίο ασχολούμαστε μας δίνει τη δυνατότητα για την ανάληψη της τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης ανελκυστήρων άλλων κατασκευών και εργοστασίων από αυτά που οι ίδιοι εγκαθιστούμε - αντιπροσωπεύουμε. Η επιθεώρηση και συντήρηση και των συγκεκριμένων ανελκυστήρων εκτελείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές περί «προληπτικής συντήρησης» του εργοστασίου κατασκευής των, με τους κανόνες της τέχνης καθώς και τις διατάξεις του νόμου, όπως αυτές εκάστοτε καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές,παρέχοντας τις υπηρεσίες μας, όσον αφορά τη προληπτική συντήρηση, σε τακτά χρονικά διαστήματα, με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
Η απάντηση σε περίπτωση βλάβης μετά από ενημέρωσή μας είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω φαξ είναι εντός τεσσάρων (4) ωρών.
Πλέον των ανωτέρω η εταιρεία μας διαθέτει την οργάνωση, τεχνογνωσία, υλικό εργαλεία καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό για να παρέχει τις υπηρεσίες της και στον εκσυγχρονισμό οποιουδήποτε ανελκυστήρα διαμορφώνοντας αυτόν σε αντίστοιχο σημερινών προδιαγραφών νέας τεχνολογίας.