ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ & ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ

Η χρήση των κυλιομένων κλιμάκων και διαδρόμων ενδείκνυται σε κτίρια όπου χρειάζεται συνεχή ροή μεταφοράς ατόμων.
Οι κυλιόμενες κλίμακες χρησιμοποιούνται σε εμπορικά κέντρα, σταθμούς μετρό, αεροδρόμια και σε καταστήματα με περισσότερα από ένα επίπεδο ενώ οι κυλιόμενοι διάδρομοι χρησιμοποιούνται σε αεροδρόμια με 0° κλήση επί των πλείστον και σε super market με κλήση 10° -12° για την μεταφορά ατόμων και των ειδικών καροτσιών.

Οι κυλιόμενες κλίμακες έχουν ως βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εσωτερικού χώρου - Εξωτερικού ακάλυπτου χώρου - Εξωτερικού καλυμμένου χώρου
ΔΙΑΤΑΞΗ: Μεμονωμένη - Παράλληλη - Χιαστή
ΓΩΝΙΑ ΚΛΗΣΕΩΣ:30-35º
ΥΨΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ : 2000-10000 mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ : 0,45 m/s
ΠΛΑΤΟΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ : 600 / 800mm/1000mm
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 4500 / 6750 / 9000 p/h
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ: Αμφίδρομη (άνοδος / κάθοδος)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Συνεχής

Οι κυλιόμενοι διάδρομοι έχουν ως βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εσωτερικού χώρου - Εξωτερικού ακάλυπτου χώρου - Εξωτερικού καλυμμένου χώρου
ΔΙΑΤΑΞΗ: Μεμονωμένη - Παράλληλη - Χιαστή
ΓΩΝΙΑ ΚΛΗΣΕΩΣ : 0-10-11-12 º
ΥΨΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ : 1000 - 6000 mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ : 0,45 m/s
ΠΛΑΤΟΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ : 800mm/1000mm
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 6750/9000 p/h
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ : Αμφίδρομη (άνοδος / κάθοδος)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Συνεχής