ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η «J.P. Lifts ΕΠΕ», είναι «Εξειδικευμένος Συνεργάτης» ολοκληρωμένων συστημάτων της Νο. 1 εταιρείας ανελκυστήρων στην Ελλάδα «KLEEMANN HELLAS», με μηχανισμούς που μελετώνται, κατασκευάζονται και συναρμολογούνται εξολοκλήρου στο εργοστάσιο της και έρχονται στο έργο ως «ένα» τεμάχιο.

Επίσης κατέχουμε πλήρως την τεχνογνωσία για τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων των εργοστασίων :
• ORONA SPAIN για ανελκυστήρες ειδικών προδιαγραφών
• ANELCO SPAIN για κυλιόμενες κλίμακες & διαδρόμους
• BKG GERMANY για ανελκυστήρες μικρών φορτίων
καθώς και όλων των πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριο- ποιούνται στην Ελλάδα.

Η τακτική προληπτική συντήρηση όλων των εγκατεστημένων ανελκυστήρων είναι υποχρεωτική από το νόμο και γίνεται αποκλειστικά και μόνο από νόμιμο συνεργείο συντήρησης. Εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των ανελκυστήρων, την έγκαιρη διάγνωση πιθανών βλαβών και την αποκατάστασή τους, με γνώμονα πάντα την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών. Κρίνεται επιτακτική διότι η έλλειψη τακτικής συντήρησης έχει ως συνέπεια την παρουσίαση περισσότερων φθορών και βλαβών, με αποτέλεσμα τη μείωση διάρκειας του κύκλου ζωής των εξαρτημάτων και μηχανισμών του ανελκυστήρα και επομένως πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Όλοι οι ανελκυστήρες της εταιρείας μας ανήκουν στην τακτική μηνιαία προληπτική συντήρηση, συντηρούνται επιμελώς κάθε μήνα, με ένα εύρος ελεγχόμενων εργασιών και επιθεωρούνται ανά τρίμηνο από τον υπεύθυνο συντηρητή όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

Το προσωπικό του τμήματος τεχνικής υποστήριξης βρίσκεται κοντά σας για να εξασφαλίσει την ασφαλή μετακίνησή σας σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του ανελκυστήρα σας, από την αρχική λειτουργία του έως και τη στιγμή της ανακαίνισής του - μετά από 30-40 χρόνια.

Καλύπτουμε κάθε ανάγκη σας με τρία διαφορετικά προγράμματα συντήρησης:

«ΩΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ»
• Μηνιαία προληπτική επίσκεψη συντήρησης
• Αποκατάσταση βλαβών 7 ημέρες την εβδομάδα από 08.00 έως 21.00 χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση εφόσον δεν απαιτηθεί υλικό
• Ασφάλιση του ανελκυστήρα σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρία, η οποία καλύπτει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.
• Δωρεάν όλα τα αναλώσιμα υλικά όπως υλικά καθαρισμού, λίπανσης, φωτισμού, κ.λ.π.
• Η επισκευή ή αντικατάσταση τυχόν μηχανισμού - εξαρτήματος του ανελκυστήρα χρεώνεται ιδιαιτέρως μετά από ενημέρωση σας και έγκριση του κόστους αποκατάστασης της λειτουργίας.

«ΕΥΕΛΙΚΤΗ» (μόνο για ειδικές περιπτώσεις κτιρίων)
• Διμηνιαία προληπτική επίσκεψη συντήρησης, ανάλογα την κατηγορία του κτιρίου.
• Αποκατάσταση βλαβών 7 ημέρες την εβδομάδα από 08.00 έως 21.00 ανεξάρτητα αν είναι μήνας συντήρησης ή όχι χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση εφόσον δεν απαιτηθεί υλικό.
• Ασφάλιση του ανελκυστήρα σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρία, η οποία καλύπτει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.
• Δωρεάν όλα τα αναλώσιμα υλικά όπως υλικά καθαρισμού, λίπανσης, φωτισμού, κ.λ.π.
• Η επισκευή ή αντικατάσταση τυχόν μηχανισμού - εξαρτήματος του ανελκυστήρα χρεώνεται ιδιαιτέρως μετά από ενημέρωση και έγκριση σας.

«ΠΛΗΡΗ»
• Μηνιαία προληπτική επίσκεψη συντήρησης
• Αποκατάσταση βλαβών 7 ημέρες την εβδομάδα από 08.00 έως 21.00
• Ασφάλιση του ανελκυστήρα σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρία, η οποία καλύπτει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.
• Δωρεάν όλα τα αναλώσιμα υλικά όπως υλικά καθαρισμού, λίπανσης, φωτισμού, κ.λ.π.
Αντικατάσταση ή επισκευή κάθε υλικού ή και εξαρτήματος του ανελκυστήρα το οποίο παρουσιάζει πρόβλημα στη λειτουργία του.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις βανδαλισμού, κακής χρήσης, πυρκαγιάς, πλημμύρας και σεισμού. Με ειδική σύμβαση μπορούμε να σας προσφέρουμε κάλυψη υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 24ώρο, καλύπτοντας έτσι κάθε είδος κτιρίου ιδιαίτερων απαιτήσεων και αναγκών, όπως (νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες, ξενοδοχεία κλπ.)