ΕΓΓΥΗΣΗΗ επιλογή των υλικών που χρησιμοποιούμε, ο τρόπος που τα εγκαθιστούμε και αυτός που τα διαχειριζόμαστε στην τεχνική υποστήριξη των (συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών, κλπ.) μας επιτρέπει να τα εγγυόμαστε 15 έτη για την καλή τους λειτουργία με την οποία επισκευάζουμε ή αντικαθιστούμε οποιοδήποτε μηχανισμό ή εξάρτημα ανεξαρτήτως εάν η βλάβη οφείλεται σε κρυφό η φανερό ελάττωμα τους.